top of page

Regulamin

(Oryginał dokumentu „Regulamin”, stan na 01.01.2023)

Image by Romain Dancre

Ogólne Warunki Handlowe (OWU) sklepu internetowego "#Kavar.Shop"

definicja m.in. Zasady zawierania umów o Sklep, które zawierają najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

ZAWARTOŚĆ

§1. Definicje
§2 Kontakt ze sprzedającym
§3 Wymagania techniczne
§4 Zakupy w sklepie
§5 Płatności
§6 Realizacja zamówienia
§7 Prawo odstąpienia
§8 Wyjątki od prawa odstąpienia
§9 Reklamacje
§10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik 1:  przykładowy formularz odstąpienia od umowy

§ 1. DEFINICJE

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks Cywilny  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Konsument  - konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Konto  - uregulowana odrębnymi regulaminami bezpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każda firma korzystająca ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany  - kupujący będący konsumentem lub uprzywilejowanym przedsiębiorcą.
Przedsiębiorca Uprzywilejowany – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin. Sklep
– Sklep internetowy „#Kavar.shop” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.Kavar.Shop. 
Sprzedawca-Kavarflex polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Północnej Straße 5, 56-400 Oleśnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Breslau Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Numer KrS , numer REGON 38591121700000.
Kodeks Ochrony Konsumentów  - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Północna 5, 56-400 Oleśnica

 2. Adres e-mail: Kavar.Shop@Kavar.Shop

 3. Telefon: +48784911092

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego funkcjonowania sklepu niezbędne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

 2. Oprócz wymagań określonych w ust. 1, do złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w sklepie są cenami całkowitymi za dany produkt.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składa się cena wskazana w sklepie: cena produktu oraz ewentualnie koszt dostawy towaru.

 3. Produkt, który chcesz kupić należy dodać do koszyka w sklepie.

 4. Następnie kupujący wybiera spośród dostępnych w sklepie opcji sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 5. Złożenie zamówienia następuje z chwilą potwierdzenia jego treści i akceptacji postanowień przez Kupującego.

 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym.

 7. Kupujący może zarejestrować się w sklepie, czyli założyć konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji, podając swoje dane przy każdym możliwym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za zamówienie można zapłacić w zależności od wyboru kupującego:

  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy;

  2. kartą kredytową:

   • wiza

   • Visa Electron

   • karta MasterCard

   • Elektroniczna karta MasterCard

   • konduktor

  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:

   • Niebieskie media

   • PayPal

   • PayU

 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, dostawcą usługi płatności online jest Blue Media SA

 3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, dostawcą usług płatności internetowych jest PayU SA

 4. Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal, dostawca usług płatności online PayPal Holdings Inc.

 5. W przypadku wyboru przez kupującego płatności z góry, zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 6. Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku metod płatności, w których pole do wpisania danych niezbędnych do dokonania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia możliwe jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 7. Dokonując zakupów w sklepie, kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez sprzedającego faktur elektronicznych. Kupujący ma prawo odwołać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W sklepie wyświetlana jest data realizacji zamówienia.

 2. Jeżeli Kupujący opłacił zamówienie z góry, Sprzedający zrealizuje zamówienie po jego opłaceniu.

 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnych terminach realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.

 4. Kraje, na których terytorium realizowana jest dostawa:

  • Polska

  • Niemcy

  • Zjednoczone Królestwo

  • UE

  • Stany Zjednoczone

  • Indie

 5. Produkty zakupione w sklepie dostarczane są – w zależności od wybranego przez kupującego sposobu dostawy:

  • kurierem;

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej;

  • do Paczkomatów InPost.

 6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia.

 7. Jeżeli kupujący wybierze odbiór osobisty, towar będzie gotowy do odbioru w określonym terminie realizacji zamówienia.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uprzywilejowanemu kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu.

 2. Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym uprzywilejowany kupujący objął rzecz w posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez uprzywilejowanego kupującego weszła w posiadanie rzeczy;

  2. w którym uprzywilejowany nabywca objął w posiadanie ostatni towar, partię lub część, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez preferowanego nabywcę weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności kilku rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.

 3. Aby kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować o swojej decyzji sprzedawcę, korzystając z danych określonych w § 2 Regulaminu, w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą lub e-mailem), do odstąpienia od umowy.

 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący uprzywilejowany udzielił informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, sprzedawca zwraca kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostawy, innych kosztów niż wskazany przez sprzedającego najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego uprzywilejowanego._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ w sprawie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Preferowany Kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że Preferowany Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w którym to przypadku Preferowany Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub przedstawienia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Sprzedawca zaprasza do odesłania towaru na adres bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym uprawniony kupujący poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży: ul. Północna, 56-400 Oleśnica . Termin jest zachowany, jeżeli kupujący uprzywilejowany odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 11. Nabywca Preferencyjny ponosi odpowiedzialność wyłącznie za utratę wartości Towarów wynikającą z ich użytkowania w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 12. Jeżeli towar, ze względu na swój charakter, nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, kupujący uprzywilejowany będzie musiał ponieść również bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Uprzywilejowany kupujący jest informowany przez sprzedającego o szacunkowej wysokości tych kosztów w opisie towaru w sklepie lub podczas składania zamówienia.

 13. W przypadku konieczności zwrotu pieniędzy za transakcję dokonaną przez kupującego uprzywilejowaną kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Rozporządzenia, nie uprawnia do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec kupującego uprzywilejowaną odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca zaprasza do składania reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 3. Jeżeli na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, jak również jej warunki, dostępne są w sklepie.

 4. Reklamacje dotyczące działania sklepu należy kierować na adres e-mail podany w § 2 Regulaminu.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY PREFERENCYJNIE

 1. dobra

  1. W przypadku niezgodności towaru z umową kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o ochronie konsumentów.

  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową istniejącą w chwili dostawy, która ujawniła się przed upływem dwóch lat od tej daty, chyba że termin przydatności do spożycia jest dłuższy niż zakładany przez sprzedawcę, jego ustawowi poprzednicy lub działający w ich imieniu ludzie ustalają.

  3. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Konsumenckiego, kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:

   1. wymiana towarów,

   2. naprawa towarów.

  4. Ponadto kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

   1. zmniejszenie

   2. Anulowanie umowy

Gdzie:

 1. Sprzedawca odmówił wykonania towaru zgodnie z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

 2. Sprzedawca nie wyprodukował towaru zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

 3. niezgodność towaru z umową trwa pomimo podjęcia przez sprzedawcę próby doprowadzenia towaru do zgodności;

 4. niezgodność towaru z umową jest na tyle poważna, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego zastosowania zabezpieczeń, o których mowa w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

 5. Z oświadczenia lub okoliczności sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności w rozsądnym czasie lub bez nieuzasadnionych niedogodności dla uprzywilejowanego kupującego.

 6. W przypadku towarów podlegających naprawie lub wymianie, kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar sprzedającemu. Sprzedający odbiera towar uprzywilejowany od kupującego na własny koszt.

 7. Preferowany kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w niniejszym punkcie (dotyczącej towaru), kupujący uprzywilejowany powinien niezwłocznie zwrócić towar na własny koszt sprzedającemu na adres ul. Północna, 56-400 Oleśnica. Sprzedawca zwróci cenę kupującemu uprzywilejowanemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 9. Sprzedający zwróci kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne w wyniku skorzystania z prawa do obniżenia ceny bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może m.in.

   1. Mediacja przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o mediację. Procedura jest zazwyczaj bezpłatna. Listę inspektoratów można znaleźć tutaj:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

   2. Pomocy właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Procedura jest zazwyczaj bezpłatna. Aby zapoznać się z listą potraw, zobacz:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

   3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;

   4. internetową platformę systemu operacyjnego pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III INNI KUPUJĄCY PREFERENCJE

 1. W przypadku stwierdzenia wady towaru, kupujący nie będący nabywcą uprzywilejowanym ma prawo reklamować wadliwy towar na podstawie gwarancji uregulowanej w Kodeksie Cywilnym.

 2. Wobec kupującego nie będącego kupującym sprzedawca uprzywilejowany odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 3. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym kupujący będący przedsiębiorcą innym niż przedsiębiorca uprzywilejowany traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zbada towaru w czasie i w sposób właściwy dla tego rodzaju towaru oraz nie zawiadomi niezwłocznie sprzedawcy o o wadzie poinformował, a jeżeli o wadzie dowiedział się dopiero później - jeżeli nie zawiadomił o tym sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Terminowe wysłanie zgłoszenia wad jest wystarczające do zachowania powyższego terminu.

 4. Kupujący niebędący nabywcą uprzywilejowanym, po skorzystaniu z gwarancji, na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  2. w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  4. żądać usunięcia wady.

 5. Jeżeli okaże się, że w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie sprzedającemu wadliwego towaru, kupujący nie będący nabywcą uprzywilejowanym zobowiązany jest dostarczyć towar na adres ul. Północna 5, 56-400 Oleśnica celem dostarczenia .

ARTYKUŁ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze sklepu jest sprzedający. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o innych celach i przyczynach przetwarzania danych oraz odbiorcach danych – znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Sklepie – ze względu na zasadę przejrzystości zapisaną w Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – „RODO” jest włączone.

 2. Celem przetwarzania danych kupującego przez sprzedającego, podanych przez kupującego w związku z zakupami w sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa lub działania podjęte na żądanie kupującego i zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • obowiązek prawny ciążący na sprzedawcy w związku z wystawianiem faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

  • prawnie uzasadniony interes sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy w sklepie.

 4. Dane kupującego podane w związku z zakupami w sklepie będą przetwarzane do czasu:

  • wygasa umowa zawarta między kupującym a sprzedającym;

  • na sprzedawcy nie ciąży już prawny obowiązek obligujący go do przetwarzania danych kupującego;

  • wygasa możliwość dochodzenia roszczeń kupującego lub sprzedającego w związku z umową zawartą przez sklep;

  • Przyjmuje się sprzeciw kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – jeżeli podstawą przetwarzania danych był prawnie uzasadniony interes sprzedającego

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w indywidualnym przypadku i co jest najnowsze.

 1. Kupujący ma prawo żądać:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • jej korekta,

  • Usunięty

  • ograniczenie przetwarzania,

  • Przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do:

  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionym interesie sprzedawcy).

 2. W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych z § 2 Regulaminu.

 3. Jeżeli Kupujący uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ARTYKUŁ 11 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Kupującemu zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każde zamówienie złożone w sklepie stanowi odrębną umowę i wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu. Umowa zostaje zawarta w odpowiednim czasie iw celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z kupującym, który nie jest kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.
   

 

 

Załącznik 1

do poniższych postanowień jest wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany może skorzystać, ale nie musi:


 

WZÓR FORMULARZA ODWOŁANIA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KAVARFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAul. Północna 5, 56-400 Oleśnice adres e-mail: Kavar.Shop@Kavar.Shop

- Ja/My(*) ............... niniejszym oświadczam o moim odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*): ....................................................... .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ...........................................


 

- Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)............

....................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ .........

 

................................................................ ................................................ Podpis konsument (konsument) / przedsiębiorca uprzywilejowany (
tylko jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej) Data .........................

......

(*) Wykreślić to, co nie ma zastosowania.

 

 

 

Regulamin konta

w sklepie "#Kavar.shop"

ZAWARTOŚĆ
§1. Definicje
§2 Kontakt z usługodawcą
§3 Wymagania techniczne
§4 Konto
§5 Reklamacje
§6 Dane osobowe
§7 Wyłączenie odpowiedzialności

§ 1. DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Konto   – uregulowana Regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (Usługa), dzięki której Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Usługobiorca – każdy podmiot tworzący lub zainteresowany założeniem Konta.
Usługobiorca Uprzywilejowany – Usługobiorca będący   konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę mającą bezpośredni związek z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy Regulamin Konta. Sklep
– Sklep internetowy Usługodawcy „#Kavar.shop”   pod adresem https://www.Kavar.ShopDostawca usługi -
KAVARFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA mit Sitz in Północna 5, 56-400 Oleśnica, eingetragen im Landesgerichtsregister - Unternehmerregister des BEZIRKSGERICHTS BRESLAU FABRYCZNA IN WROCŁAW, IX HANDELSABTEILUNG DES LANDESGERICHTSREGISTERS, unter KRS-Nummer 0000837466, NIP_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 8961594163, REGON 38591121700000.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Północna 5, 56-400 Oleśnica

 2. Adres e-mail: Kavar.Shop@Kavar.Shop

 3. Telefon: +48784911092

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego funkcjonowania i założenia konta niezbędne jest:

  • Aktywne konto e-mail

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie konta jest całkowicie dobrowolne i uzależnione od woli Klienta.

 2. Konto zapewnia Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii złożonych przez Klienta zamówień w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielne przetwarzanie danych Klienta.

 3. Aby założyć konto należy wypełnić odpowiedni formularz w sklepie.

 4. Z chwilą założenia Konta zostaje zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa na czas nieokreślony o prowadzenie Konta na zasadach określonych w Regulaminie.

 5. Usługobiorca może w każdej chwili wycofać się z konta bez ponoszenia kosztów.

 6. W celu rezygnacji z Konta należy przesłać swoją rezygnację Usługodawcy na adres e-mail: Kavar.Shop@Kavar.Shop.eu, co skutkować będzie niezwłocznym usunięciem Konta i rozwiązaniem umowy w zakresie prowadzenia Konta .

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania konta należy kierować na adres e-mail Kavar.Shop@Kavar.Shop.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

  POZASĄDOWE PROCEDURY REKLAMACYJNE I ODPOWIEDZIALNE

 3. Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może m.in.

  1. Mediacja przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o mediację. Procedura jest zazwyczaj bezpłatna. Listę inspektoratów można znaleźć tutaj:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

  2. Pomocy właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Procedura jest zazwyczaj bezpłatna. Aby zapoznać się z listą potraw, zobacz:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;

  4. internetową platformę systemu operacyjnego pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

ARTYKUŁ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez usługodawcę – w tym o innych celach i przyczynach przetwarzania danych oraz odbiorcach danych – znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Sklepie – ze względu na zasadę przejrzystości zapisaną w Ogólnych Danych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony – zawiera „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Klienta jest prowadzenie konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie usługobiorcy w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do prowadzenia konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie może świadczyć usługi księgowej.

 4. Dane Klienta będą przetwarzane do czasu:

  1. Konto zostanie usunięte przez Klienta lub Usługodawcę na żądanie Klienta.

  2. wygasa możliwość dochodzenia roszczeń Klienta lub Usługodawcy w związku z Kontem;

  3. Przyjmuje się sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – jeżeli podstawą przetwarzania danych był prawnie uzasadniony interes usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w indywidualnym przypadku i co jest najnowsze.

 1. Usługobiorca ma prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. jej korekta,

  3. Usunięty

  4. ograniczenie przetwarzania,

  5. Przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do:

  6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie Art. 6 ust.1 lit f RODO (tj. na prawnie uzasadnionym interesie usługodawcy).

 2. W celu realizacji swoich praw Klient powinien skontaktować się z usługodawcą.

 3. Jeżeli Klient uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ARTYKUŁ 7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 2. Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.

 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn o których mowa w ust. 4 Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu.

 4. Ważnymi przyczynami wymienionymi w ust. 3 są:

  1. konieczności dostosowania sklepu do prawa właściwego dla działalności sklepu;

  2. poprawy bezpieczeństwa świadczonej usługi;

  3. Zmiana funkcjonalności konta wymagająca zmiany regulaminu.

 5. O planowanej zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przypisany do konta.

 6. W przypadku braku akceptacji przez Klienta planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Kavar.Shop@Kavar.Shop Usługodawcy, czego skutkiem będzie rozwiązanie Umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeżeli Klient zgłosi takie żądanie.

 7. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu wobec proponowanej zmiany przed jej wejściem w życie przyjmuje się, że ją akceptuje, co nie stanowi przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

 8. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem, który nie jest Klientem Uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 

Ogólne warunki newslettera

Sklep Kavar.Shop

ZAWARTOŚĆ
§1. Definicje
§2 Biuletyn
§3 Reklamacje
§4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1. DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Newsletter – bezpłatna usługa elektroniczna, dzięki której Klient może otrzymywać od Usługodawcy zamówione drogą elektroniczną wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy „#Kavar.shop” prowadzony przez Usługodawcę pod adresemhttps://www.Kavar.Sklep
Usługobiorcą obsługiwanym jest  - każdy podmiot korzystający z usługi newsletter.
Usługobiorca Uprzywilejowany – Usługobiorca będący   konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę mającą bezpośredni związek z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla niej charakteru zawodowego.
Dienstleister -  KAVARFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA mit Sitz in der Północna Straße 5, 56-400 Oleśnica, eingetragen im Landesgerichtsregister - Unternehmerregister durch das BEZIRKSGERICHT FÜR WROCŁAW FABRYCZNA IN WROCŁAW, IX HANDELSABTEILUNG DES NATIONALEN GERICHTSREGISTERS , pod numerem KRS 0000837466, NIP 8961594163, numer REGON 38591121700000.

§ 2 Biuletyn

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi newsletter.

 2. Do korzystania z usługi newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji obsługującą JavaScript i pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane są na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do newslettera.

 4. W celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi newsletter, usługobiorca najpierw podaje w wyznaczonym miejscu w sklepie swój adres poczty elektronicznej, na który chciałby otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach newslettera. Z chwilą zapisania się do newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi na czas nieoznaczony i Usługodawca rozpoczyna jej świadczenie na rzecz Klienta – z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. W celu prawidłowej realizacji usługi Newslettera Klient zobowiązany jest do podania poprawnego adresu e-mail.

 6. Wiadomości wysyłane w ramach newslettera zawierają informację o możliwości wypisania się oraz link do wypisania się.

 7. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i kosztów zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Kavar.Shop@Kavar.Shop.

 8. Skorzystanie przez Klienta z linku do wypisania się z newslettera lub przesłanie wiadomości z prośbą o wypisanie się z newslettera skutkować będzie niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące newslettera należy kierować do usługodawcy na adres e-mail:Kavar.Shoph@Kavar.Shop

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  POZASĄDOWE PROCEDURY REKLAMACYJNE I ODPOWIEDZIALNE

 3. Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta będącego konsumentem rezultatu, Konsument może m.in.

  1. Mediacja przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o mediację. Procedura jest zazwyczaj bezpłatna. Listę inspektoratów można znaleźć tutaj:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

  2. Pomocy właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Procedura jest zazwyczaj bezpłatna. Aby zapoznać się z listą potraw, zobacz:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;

  4. internetową platformę systemu operacyjnego pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z zapisem do newslettera jest usługodawca. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez usługodawcę – w tym o innych celach i przyczynach przetwarzania danych oraz odbiorcach danych – znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Sklepie – ze względu na zasadę przejrzystości zapisaną w Ogólnych Danych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony – zawiera „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Klienta jest wysyłka newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie usługobiorcy w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do świadczenia usługi newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie może świadczyć tej usługi.

 4. Dane Klienta będą przetwarzane do czasu:

  1. Usługobiorca zrezygnuje z otrzymywania newslettera;

  2. wygasa możliwość dochodzenia roszczeń usługobiorcy lub usługodawcy w związku z newsletterem;

  3. Przyjmuje się sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – jeżeli podstawą przetwarzania danych był prawnie uzasadniony interes usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w indywidualnym przypadku i co jest najnowsze.

 1. Usługobiorca ma prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. jej korekta,

  3. Usunięty

  4. ograniczenie przetwarzania,

  5. Przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do:

  6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie Art. 6 ust.1 lit f RODO (tj. na prawnie uzasadnionym interesie usługodawcy).

 2. W celu realizacji swoich praw Klient powinien skontaktować się z usługodawcą.

 3. Jeżeli Klient uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Ważnym powodem jest konieczność zmiany regulaminu spowodowana modernizacją usługi newsletter lub zmianą przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usługi przez usługodawcę.

 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w momencie zapisywania się do newslettera co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian.

 3. Jeżeli Klient nie sprzeciwi się planowanym zmianom przed wejściem ich w życie, przyjmuje się, że je akceptuje.

 4. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian Usługobiorca powinien przesłać informację o tym fakcie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy:Kavar.Sklep@Kavar.Sklep, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 6. Umowa o świadczenie usługi newsletter zawierana jest w języku polskim.

 7. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem, który nie jest Klientem Uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

bottom of page